Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt ouders en personeel. Ze bestaat uit een oudergeleding van drie personen en een personeelsgeleding van drie personen. De medezeggenschapsraad wordt door het bestuur op verschillende terreinen om advies of instemming gevraagd. Verder wordt de MR geïnformeerd over beleidszaken.

Missie
Wij staan voor:
1. Bewaken van de identiteit en onderwijskwaliteit
2. Handhaving van de eigen verantwoordelijkheid
3. Stimulatie wederzijds vertrouwen tussen personeel en ouders.
4. Plezierige en veilige leer- en werkomgeving
5. Proactief en betrokken meedenken in beleidszaken van de school

Visie
Wij gaan voor:
1. Duidelijke profilering van de MR naar de achterban.
2. Bevorderen van open communicatie richting alle verbanden.
3. Belangenbehartiging van een ieder die bij de school is betrokken.
4. Schakel en klankbord tussen personeel, ouders en bestuur.

Notulen, statuten en het reglement zijn op te vragen via de e-mail.
Het e-mailadres van de MR is mr@ehsboskoop.nl

Presentatie OMR
Onze kernwaarden

   

Bekijk ook onze andere kernwaarden