Groep 4A

Geplaatst op 8 maart 2021
Na een intensieve periode van thuisonderwijs mochten we eindelijk weer naar school. Het was alweer een tijd geleden dat we elkaar hadden gezien. Gelukkig konden we elkaar weer in gezondheid op school ontmoeten. We zijn dankbaar dat we als klas, leerkrachten en school zijn bewaard.

Rekenen: getallenlijnsommen en tafels...
Tijdens rekenen zijn we nog druk met de getallenlijnsommen. U weet wel die lastige sommen als 32-6=… of 45+8=… Eerst aanvullen of terugtellen tot het tiental en dan de losse eenheden erbij of eraf. We oefenen hard en gelukkig gaat het iedere les beter! Met rekenen zijn we ook aan het oefenen met de tafel van 4. Blijft u thuis ook oefenen? Download een app of oefen op internet om de tafels goed te automatiseren. We merken dat behoorlijk wat kinderen moeite hebben met het onthouden van de tafels. Oefenen blijft dus nodig!

Cito, AVI en DMT
Momenteel worden de cito's afgenomen. Vorige week was dat de cito spelling. Deze week is de cito rekenen aan de beurt en volgende week zal dat de cito begrijpend lezen zijn. Eén van deze weken zal ook de AVI- en DMT-leestoets worden afgenomen.

Vulpen
Iets wat nieuw is, is onze vulpen. Sinds enkele dagen schrijven we met een mooie pen. Soms wat lastig, maar ook heel leuk. Je moet alleen oppassen voor verschrijvingen en foutjes; uitgummen kan niet meer…

Halleluja! Lof zij het Lam
's Morgens luisteren we naar de geschiedenissen uit het Nieuwe Testament. Deze week denken we na over bidden. 'Heere, leer ons bidden', vroegen de discipelen aan hun meester. De Heere Jezus leerde hen het 'Onze Vader'. Het volmaakte gebed. Bidden is spreken tot God en spreken met God. Is dat moeilijk? Ja, dat wel. Gelukkig wil de Heere Jezus Zelf het ons leren. Na deze biddagweek zullen we verder gaan met het Nieuwe Testament en in het bijzonder de lijdensgeschiedenissen. We gaan op weg naar Pasen! Via Golgotha naar de Paasmorgen. Wat heerlijk dat dit heerlijk evangelie klinkt in deze vreemde tijden!

Halleluja! Lof zij het Lam,
Die onze zonden op zich nam,
Wiens bloed ons heeft geheiligd;
Die dood geweest is, en Hij leeft;
Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
In eeuwigheid beveiligt!

Heel veel groeten van Sem, Marlinde, Tom, Marnil, Stan, Thijs, Job, Jenna, Bram, Fenne, Wouter, Emma, Christian, Julian, de juf en de meester! 
Onze kernwaarden

Veiligheid

'Wie God liefheeft, zoekt bij Hem de toevlucht (Psalm 91). Niet plagen en roddelen, maar zorg dat de ander zich veilig voelt bij jou.'

Bekijk ook de andere kernwaarden.