Vereniging en identiteit

Vereniging
De Eben-Haëzerschool valt onder de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Boskoop. De vereniging werd opgericht op 8 mei 1973. De vereniging heeft één school: de Eben-Haëzerschool. Op 12 augustus 1975 gingen voor het eerst de schooldeuren open.

Lees hier de publieksversie van het jaarverslag van 2017.

Identiteit
De Eben-Haëzerschool is een christelijke school op reformatorische grondslag.
Onze opdracht is om op grond van de Bijbel en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid bij te dragen aan het onderwijs en de opvoeding van leerlingen en aan hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan.
We vinden onze normen en waarden samengevat in de Tien Geboden.