Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (bso). Dit betreft zowel voor- als naschoolse opvang van 07.30 uur tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van) schoolvakanties.

Vanuit een bijbelse visie op de positie van het gezin is het bestuur van mening dat er een onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de kinderen.

We heb een overeenkomst gesloten met Zie uit!

U bespreekt 'op maat' met een van de instanties voor welke dagen u kiest. Of en in welke mate u voor vergoeding van BSO in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen. In sommige gevallen wordt er door de werkgever een bijdrage geleverd of kan de gemeente bijdragen in de kosten.


Zie uit!  | Postbus 350 | 2740 AJ Waddinxveen
Vestigingsadres:  Basisschool Kleurrijk | Lindengaard 17a | 2742 TP Waddinxveen 
T 06-30849079 |
E info@christelijkebso.nl | www.zieuit.nl