Samenstelling 2018-2019

Voorzitter: J.L. Zijl
Overige leden:
W. Slappendel
J.J. van der Hoek
B. Otte-Dijkstra
M.L. van Eeden Peters-
man-van Velde
M. Blonk-Westmaas
M.L.E. van der Zwan-van der Velden
K.J. Verzaal
H.L. Zeeuw-van Waaij
Activiteitenlijst 2017
Oudercommissie

De oudercommissie is ingesteld om de samenwerking tussen
de ouders en het onderwijzend personeel te bevorderen.
Zij adviseert de directie over diverse belangrijke zaken binnen
school.
Tevens betrekt zij ouders bij verschillende werkzaamheden
binnen de school en coördineert zij deze werkzaamheden.
 


                                                                               geplaatst op 3 juli 2019
Nieuws van de oudercommissie 
 

Beste ouders,

Ook dit schooljaar zijn alle activiteiten van de Oudercommissie voorspoedig en goed verlopen en daar zijn we blij mee. Fijn dat u steeds weer bereid bent om te helpen op school. Bedankt daarvoor. Alvast een fijne vakantie toegewenst!
 
Plastificeren leer- en leesboeken
Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het plastificeren van alle lesboeken voor school! Een geweldig grote klus die bijna helemaal voor de zomervakantie is geklaard, heel erg bedankt!
 
Schoolschoonmaakdag - donderdag 11 juli
Voor de zomervakantie rest dan alleen nog de schoolschoonmaak op donderdag 11 juli 's morgens en 's avonds. Inmiddels is de eerste mailing daarvoor verstuurd. Hilde Zeeuw zal hiervoor het eerste aanspreekpunt zijn. Fijn om met elkaar voor de zomervakantie nog te zorgen voor een frisse en schone school.
 
Nieuwe coördinator Oudercommissie
Vanaf heden zal Hilde Zeeuw de coördinator zijn voor de schoolschoonmaak, het ramen zemen en de klusdagen, ook de activiteitenlijst die in mei wordt toegezonden aan de ouders zal zij verder verwerken. Zij zal de e-mailbox vanuit de OC ook gaan beheren (oc@ehsboskoop.nl).

Als u vragen heeft aan ons als Oudercommissie, dan horen we dat graag.
 
Hartelijke groeten,
Arina Otte