Geplaatst op 10 september 2019

Nieuws uit groep 2


Het was fijn om elkaar na de zomervakantie in groep 2 te zien. Veel vriendjes en vriendinnetjes zochten elkaar weer op en er wordt fijn met elkaar gespeeld. Ook is er een groep nieuwe kinderen bijgekomen in de klas. Het is leuk om te zien dat veel kinderen ook weer met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gaan spelen. De kinderen zijn deze eerste weken fijn bezig in de klas. Nieuwsgierig onderzoeken ze alle nieuwe speelhoeken en proberen de nieuwe spelletjes uit!
 
De start in groep 2 was ook erg gezellig! Want er zijn best veel kinderen in de zomervakantie jarig geweest. Tot nu toe hebben we elke dag een verjaardag gevierd en een traktatie gekregen. Dat was echt feestelijk!
 
Het eerste thema waar wij dit jaar over werken is: Afrika! We leren er veel over, zoals:
-Wonen in Afrika: grote steden, het platteland, hutten, volksstammen, nomaden
-Afrikaanse mensen en hun gewoonten
-Arm en rijk (burgeroorlogen, weinig water, hongersnoden, olie, goud, diamanten, hulporganisaties)
-De Sahara: Grootste woestijn van de wereld met kamelen, dromedarissen, schorpioenen e.d.
-Regenwouden: gorilla's, chimpansees, ontbossing, bedreiging natuur
-Grote grasvlakten: olifanten, gnoes, zebra's, struisvogels, neushoorns enz.
-Op safari in de wildparken van Afrika: jachtluipaarden, krokodillen, leeuwen, panters, hyena's
 
De eerste weken hebben we veel prentenboeken over Afrika voorgelezen. Ook namen veel kinderen spullen mee die met Afrika te maken hebben. We genieten allemaal van de verhalen en van de materialen uit en over Afrika.
We hebben een filmpje gekeken over de Flip de Beer die ons van alles liet zien over het wonen in een hutje in Afrika.
Ook is er een bruin poppenkind in onze huishoek komen wonen. Er wordt goed voor haar gezorgd, want ze heeft zogenaamd de verre reis van Afrika naar Nederland gemaakt.
Tijdens de kringgesprekken over Afrika worden er veel vragen gesteld door de kinderen. Er waren vragen over de wereld die rond is, over de dieren die in Afrika wonen, de 'big five': olifant, luipaard, neushoorn, buffel en leeuw. Ook het wonen in een hut was toch wel heel anders dan het wonen in een huis in Nederland. Je hebt geen water uit de kraan! De mensen daar moeten vaak een stuk lopen om water te halen. Naast de mensen die op het platteland in hutten wonen zijn er ook grote steden en rijke mensen in Afrika. Daar hebben we mooie platen van bekeken in de klas.
We hopen nog een paar weken over Afrika te werken met de klas.

Fijn dat er al zoveel gymschoenen zijn meegenomen. Wilt u er a.u.b. een tas om doen met de naam van uw kind erop. Anders hebben we een doos vol losse gymschoenen. En dat wordt een heel gezoek!
 
Alle ouders hebben de weetjesbrief van groep 2 gehad. Daarin staat handige informatie over onze groep. Als u er nog iets over wilt vragen, horen we dat graag. Als u hem niet heeft, schroom dan niet om er (nog) één te vragen.
Ook nodigen we u van harte uit om op DV 17 september a.s. naar de informatieavond te komen.

Op maandagmorgen leren we een Psalm, een lied of een Bijbeltekst. De hele week oefenen we elke dag de Psalm, het lied of de Bijbeltekst, zodat de kinderen het aan het einde van de week kennen. Op de andere ochtenden vertellen we een verhaal uit de Bijbel. Het Bijbelrooster staat op de website, zodat u thuis het verhaal nog een keer kunt lezen of er naar kunt vragen.
We vertellen deze eerste weken de verhalen uit de Bijbel over Adam en Eva, Kain en Abel en volgende week over Noach en dan verder het Bijbelboek Genesis door. We vertellen de kinderen over de zonde die in de wereld gekomen is, maar ook over Gods genade. Direct na de zondeval belooft God dat de Heere Jezus zal komen om zondaren te redden en zalig te maken. Er wordt goed geluisterd in de klas en de kinderen zingen graag het lied over de schepping:
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.
 
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
 
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond
 
Hartelijke groeten uit groep 2