Communicatie met ouders over leerlingenzorg
 
Het kan zijn dat uw kind een bepaalde vorm van leerlingenzorg krijgt. Voor u als ouder moet dan duidelijk zijn wanneer, waarover en hoe u wordt geïnformeerd.
In het stappenplan communicatie met ouders over leerlingenzorg kunt u zien hoe wij u informeren over leerlingenzorg. Het is een stappenplan dat leerkrachten hanteren om te bepalen hoe zij moeten handelen.